Thee & Water

Thee & Water

In vervlogen tijden zei theemeester Lu Yu ooit dat het beste water voor het zetten van thee uit het centrum van een kolkend bergkreekje kwam. Gegeven het feit dat slechts weinig mensen toegang hebben tot schoon, vers bergwater is het goed om andere opties te bekijken. In Nederland is kraanwater, Europees en mondiaal gezien, erg goed te noemen. Dit geldt echter niet voor alle gebieden en plaatsen in Nederland.

Kraanwater

Naast het water uit een vers, kolkend bergstroompje is kraanwater de beste optie voor het zetten van thee. In kraanwater zitten echter ook vele mineralen, waarvan de mineralen calcium en magnesium de voornaamste zijn. Waterhardheid geeft de concentratie van deze mineralen aan. Hoe meer mineralen in het water, hoe harder het water.

Tenzij het water zeer hard is, is het moeilijk verschil te proeven tussen de verschillende waterhardheden. Ondanks dat er niet meteen verschil in de smaak van het water is te proeven, het effect is desalniettemin groot op jouw thee. Zo kan de smaak van een delicate groene thee volledig veranderen door (zeer) hard water. Een ander nadeel is de mogelijke ophoping van mineralen in de fluitketel.

Bronwater

Wanneer het bronwater een pH-waarde van boven de 7 heeft is het raadzaam om het water te filteren. pH is een maat voor de zuurgraad van vloeistoffen, in dit geval water. Om te voorkomen dat ongewenste smaken of extra mineralen in de thee terecht komen is het raadzaam om te filteren. Helaas ligt bij bronwater de pH waarde bijna altijd boven 7. Test daarom het bronwater voordat er thee mee gezet wordt. Als het bronwater boven een waarde van 8,5 uitkomt spreken we over hardwater. Hardwater leidt vaak tot bittere thee. In zo´n geval is het aangeraden voor gebotteld water te kiezen.

Gebotteld water

Wanneer het kraanwater niet afdoende is, is het raadzaam om gebotteld water te gebruiken voor het zetten van thee. Hierbij is het belangrijk om het volgende te beseffen. Mineraal water is te hard (mineraalrijk). Te hard water kan een metaalachtige smaak geven of tot bittere thee leiden. Gedistilleerd water is te zacht (laag in mineralen) en zal een smaakloze thee geven. Het beste bronwater is pH neutraal (pH is ongeveer 7) en is neutraal in smaak.

Neem bij het twijfelen tussen gebotteld bronwater en goed, gefilterd kraanwater ook de milieuvervuiling van gebotteld water in ogenschouw. Als het gefilterde kraanwater haast of net zo goed is als het gebottelde water, gebruik dan gewoon kraanwater.

Top
Oops!
Je bevindt je momenteel op onze consumenten website. Hier vind je bijvoorbeeld producten met de optie voor kleinere afname hoeveelheden. Voor voordelige prijzen ga je naar onze zakelijke website. Maak hieronder een keuze op welke website je verder wilt gaan.