Verzendkosten bij retour

Retour sturen van een product is al vervelend genoeg. Daarom vertellen we je graag van te voren over wat je verwachten kan. Wel zo lekker om alles van te voren te weten.

Kosten in geval van herroeping

Indien jij als consument gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor jouw rekening. Wanneer je een deel van je order retour stuurt, zal ook een deel worden vergoed. In het geval de orderwaarde boven het drempelbedrag uitkwam, maar door de retour hieronder komt, zullen de verzendkosten van de eerste zending worden ingehouden.

Retour sturen van een bestelling kan direct via DPD of een andere vervoerder zoals PostNL. De kosten voor het retourneren bedraagt bij ons € 6,95, alles is achter je eigen computer of je gemak te regelen.

Verzendkosten die bij retour wel door ons worden vergoed  

Bijvoorbeeld een (pak)fout in levering of bij  onverhoopte transport schade. Dit wordt door onze retourafdeling schriftelijk (per mail) toegezegd. Vergoeding vindt plaats op basis van kosten DPD. 

Verplichtingen van ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product naar de ondernemer. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Top
Oops!
Je bevindt je momenteel op onze consumenten website. Hier vind je bijvoorbeeld producten met de optie voor kleinere afname hoeveelheden. Voor voordelige prijzen ga je naar onze zakelijke website. Maak hieronder een keuze op welke website je verder wilt gaan.