Nepalese thee

Theeland: Nepal

In Nepal wordt voornamelijk zwarte thee geproduceerd. De laatste jaren wordt er door sommige Nepalese theeplantages echter ook oolong en groene thee geproduceerd. Nepal is een klein, maar belangrijk producerend theeland. In 2011 rankte het 21ste gekeken naar de wereldwijde theeproductie (verantwoordelijk voor 0,37%). Naar het kleine oppervlak van het land heeft Nepal een diverse topografie en kent het veel klimaatverschillen. Mount Everest ligt bijvoorbeeld in Nepal op de grens met China en is het hoogste punt op aarde. In Nepal is bovendien een van de hoogst gelegen theeplantages in de wereld te vinden, het Meghma Estate op 2.100 meter hoogte. Het land bevat echter ook lager gelegen gebieden met een warm subtropisch klimaat. Het land wordt verder beïnvloed door de seizoensgebonden moesson.

Klimaat

Nepal, dak van de wereld Voor het relatief kleine, landomsloten Himalaya land, is het Nepalese landschap ongebruikelijk divers, met het vochtige Terai in het zuiden tot de hoge Himalaya gebergte in het noorden. In Nepal liggen 8 van de 10 hoogste bergen, inclusief de Mount Everest op de grens met China. Kathmandu is de hoofdstad en grootste stad. De exacte betekenis van Nepal is onzeker, maar aangenomen wordt dat het is afgeleid van Ne (heilig) en pal (grot).

De klimaatzones in Nepal lopen grofweg van oost naar west en lopen gelijk aan de hoogteverschillen. Thee kan daarmee over de volledige lengte van het land verbouwd worden. Ondanks dat een groot deel van het land geschikt is voor theeproductie, wordt thee voornamelijk verbouwd in de oosterse regio´s Dhankuta, Illam, Jhapa, Therathum and Panchtkar. De regio´s grenzen aan het Darjeeling district van India en kennen een vergelijkbaar klimaat. De smaak en de aroma van de geproduceerde thee komen dan ook sterk overeen met de thee uit Darjeeling regio. Het productieproces wordt bovendien direct beïnvloed door de cultuur en gebruiken in het naburige Darjeeling. Dit uit zich bijvoorbeeld in dezelfde manier van theeclassificatie op basis van de verschillende plukken (eerste pluk, tweede pluk, herfstpluk, etc.). De hoogtes van de Himalaya en de dichte ligging ten opzichte van Darjeeling aan de andere kant van de Nepalese-Indiase grens betekent dat Nepalese thee gekarakteriseerd kan worden als Darjeeling. Het unieke onderscheid is echter dat de Nepalese thee donkerder en typisch meer een delicate en lichtelijk zoete smaak geven.

Geschiedenis van theeproductie in Nepal

In Nepal wordt thee voornamelijk verbouwd in een aantal oosterse regio´s en niet in het volledige land. Dit heeft te maken met de grondlegger van theeproductie in Nepal, kolonel Gajraj Singh Thapa. In 1873 was Gajraj Singh Thapa, schoonzoon van oud Premier Jung Bahadur, op reis door Darjeeling. Hij was onder de indruk van de jonge theeplanten en de aangenaam smaakvolle drank die hij overal aangeboden kreeg. De aangename herinnering van de reis was echter niet genoeg, wat hem bij terugkomst deed besluiten de theeplant zelf te planten. Niet lang daarna werden er door de kolonel twee plantages – de Ilam- en Soktim plantage, van elk 41 hectare – ingericht waarmee de theeproductie in Nepal begon. De eerste productie van Nepalese thee was orthodox en voor meer dan 100 jaar bleef de Nepalese thee-industrie onder de supervisie van de overheid en de heersende klasse.

Productiemethode Nepal biedt een divers aanbod van thee, inclusief zaailing en gekloonde variëteiten. Groene en zwarte thee worden voornamelijk verwerkt via CTC (Crush Tear Curl), de orthodoxe methode, met slechts een enkele theetuin die het toenemende biologische en fair trade thee produceren.

Met de jaren groeide de Nepalese thee-industrie gestaag. In 1920 waren er nog twee plantages van gezamenlijk 95 hectare met een productie van 2 ton. De volledige oppervlakte aan plantages ligt nu rond 2.150 hectare, waarvan 300 hectare publieke plantages, 700 hectare in private handen en 1.150 in handen van kleine boeren. Tegenwoordig wordt de nationale productie van orthodoxe thee geschat op 268 ton per jaar. Hedendaagse theeplantages liggen op een hoogte tussen 900 tot 2100 meter en produceren een van de meeste excuisite theeën in de wereld.

In tegenstelling tot een aantal andere landen, hervormingen in de vroege jaren negentig heeft er tot geleid dat Nepalese thee hoofdzakelijk verbouwd wordt door kleine boeren. Het voordeel is ambachtelijke kwaliteit en intensievere zorg voor het product. Het gebrek aan een solide sector en de afhankelijkheid van export via Calcutta hebben er echter voor gezorgd dat producenten beperkte toegang hebben tot internationale markten. Om de kansen van de kleine theeboeren en andere arbeidskrachten werkzaam in de Nepal thee-industrie te verbeteren, wordt de thee-industrie geholpen en ondersteunt door nationale en internationale organisaties in het opzetten van een brede basis voor lange termijn groei en economische zelfstandigheid via uiteenlopende sociale ontwikkelingsprogramma’s.

Theeproductie van Nepalese thee

Nepalese thee wordt gekarakteriseerd door twee verschillende types thee, namelijk orthodoxe thee en CTC (Crush Tear Curl) thee.

Crush Tear Curl (CTC) is een methode van verwerking tijdens de theeproductie, waar drie stappen worden doorlopen – Crush, Tear en Curl (CTC). Tijdens CTC worden de theebladeren tot kleine stukjes verwerkt door deze the pletten, trekken en rollen. Thee verwerkt middels CTC komt voornamelijk van de lager gelegen gebieden, die warm en vochtig zijn. Hoofdzakelijk betreft het Jhapa gebied, welke ideaal is voor productie en het verweren van thee via CTC. Thee verwerkt via CTC staat bekend om een matige kwaliteit en wordt voornamelijk gebruikt voor 95% van huiselijk consumptie.

Beschrijving Nepalaanse thee In Nepal wordt voornamelijk zwarte thee geproduceerd. Zwarte thee uit Nepal komt sterk overeen met thee uit Darjeeling. De fruitig, kruidige thee uit Nepal is echter donkerder en kent typisch een meer delicatere en lichtelijk zoete smaak.

Nepal CTC thee wordt ook gekarakteriseerd aan de hand van de vier plukken, namelijk de eerste pluk, tweede pluk, moessonpluk en de herfstpluk. In tegenstelling tot orthodoxe thee is CTC thee min of meer uniform over de verschillende plukken, wat vaak resulteert in een sterke kleur en subtiel aroma na infusie. De plukken komen echter niet overeen met die van orthodexe thee, voornamelijk door het verschil in geografische en topografische condities.

Orthodoxe thee refereert naar het proces waarbij de thee hand verwerkt of machinaal gerold wordt door machines die de hand beweging nabootsen. De meeste van de speciale thee zoals groene, witte of oolong thee wordt via de orthodoxe methode verwerkt. In Nepal wordt thee verwerkt via de orthodoxe methode zijn afkomstig van de regio’s met een hoogte tussen 1.000 tot 2.100 meter boven NAP. Er zijn zes districten waar thee verwerkt via de orthodoxe methode in Nepal, namelijk Ilam, Panchthar, Dhankuta, Terathum, Sindhupalchok en Kaski.

Orthodoxe thee in Nepal wordt gekarakteriseerd aan de hand van de vier plukmomenten.

Eerste pluk. De eerste pluk begint in de vierde week van maart en eindigt aan de het eind van april. De bladeren zijn fragiel en zacht. De bladeren geven een aftreksel met een licht gelig-groene kleur, kent een delicate smaak met een subtiel aroma en smaak. De eerste pluk is duurder door de lichte en delicate smaak, maar ook doordat er slechts een kleine hoeveelheid wordt geproduceerd met een grotere vraag dan het aanbod. De twee pluk. De tweede pluk start in de tweede week van mei en loop tot de laatste week van juli. Theebladeren in de tweede pluk hebben meer kracht en laten in tegenstelling tot de eerste pluk de hoofdkarakteristieken van thee zien. Expert zeggen dat de tweede pluk de beste thee oplevert. Moessonpluk. De pluk tijdens het moessonseizoen, ook bekend als “Rainy tea”, begint meteen na de tweede pluk, zo rond de laatste week van juli en loopt tot eind september. De thee geplukt tijdens de moessonpluk is door de continue regen zeer intens en kent een donkere infusie doordat de losse theeontwikkelt tot een volle kleur en sterkte, resulterend in een vol thee. Herfstpluk. Gewoonlijk begint de herfstpluk in oktober en loopt deze tot november. Thee gepluk tijdens de herfstpluk geeft een fantastische combinatie van muskusachtige smaken, citroenzuur aroma en een amberachtig infusie.
Top
Oops!
Je bevindt je momenteel op onze consumenten website. Hier vind je bijvoorbeeld producten met de optie voor kleinere afname hoeveelheden. Voor voordelige prijzen ga je naar onze zakelijke website. Maak hieronder een keuze op welke website je verder wilt gaan.